Wie is Buteyko?

Konstantin Buteyko is een bekende fysioloog en Longarts. Hij is op 27 januari 1923 geboren in de Oekraine..

 

In 1946 werd Buteyko student aan het Eerste Medische Instituut in Moskou. Tijdens zijn studie had hij veel belangstelling voor de ademhaling. Hij merkte op dat de ademhaling van zieke mensen dieper en intensiever is dan die van gezonde mensen. Door te diep ademen verliest het lichaam teveel CO2.

Toen Buteyko afgestudeerd was en ging werken als longarts heeft hij ontdekt dat veel ziektes ontstaan door longhyperventilatie. Het lichaam gaat hierop reageren met een beschermende reactie. Een tekort aan kooldioxide in de longblaasjes vormt vernauwing van bloedvaten, met als effect hoge bloeddruk en in de bronchien astma. Dit inzicht is de basis van de Buteyko ademhalingsmethode.

 

De eerste test of de methode werkt vond in 1968 plaats. Er werden 46 mensen met bronchiale astma getest. Na het toepassen van de Buteyko methode werd bij 95% van deze groep mensen een positief resultaat bevonden.

 

De tweede officiele test was in Moskou, in 1981. Hiebij had 96% van de patienten een positief resultaat.

 

In 1988 is de Buteyko kliniek te Moskou opgericht, waar de Buteyko-methode bij de behandeling van diverse aandoeningen wordt toegepast. Buteyko was tot 2003 directeur van deze kliniek.

 

In 1990 werd een officiële test van de Buteyko-methode gehouden bij de behandeling van slachtoffers van de ramp op de Kerncentrale in Chernobyl. De test vond plaats in het Wetenschappelijk Centrum van Stralingsgeneeskunde te Kiev.

Bij 82% van de patiënten werd verbetering van hemodynamische criteria geconstateerd en de positieve dynamica bij de andere functionele systemen van het lichaam. De Buteyko-methode werd aanbevolen in de geneeskunde als een van de rehabilitatie methoden bij stralingsziekte.

 

Dr. K.P. Buteyko is de auteur van meer dan 100 wetenschappelijke werken op diverse gebieden van de medische wetenschap en techniek.

 

In de 90-er jaren werd de Buteyko-methode geïntroduceerd in Australië, Nieuw Zeeland en Groot-Brittannië, de landen met het hoogste percentage astmapatiënten ter wereld.

 

Sinds het schooljaar 2007 - 2008 is de Buteyko-methode ingevoerd op de middelbare scholen van Glasgow (Schotland) als een algemeen studieprogramma ter preventie van diverse aandoeningen bij scholieren (bronchiale astma, allergie, frequente verkoudheden, verhoogde psychische opwinding).

 

“The British Guideline on the Management of Asthma 2008” verleent toestemming aan gezondheidsspecialisten in Groot-Brittannië om de Buteyko-methode aan te bevelen, verklarend dat de methode “mag worden beschouwd als hulp om astmasymptomen te beheersen”.

 

“The Guideline” rangschikt ook de klinische onderzoeken naar de Buteyko-methode met een “B” classificatie, dit betekent dat hoog deugdelijke ondersteunende klinische onderzoeken beschikbaar zijn. Geen enkele andere complementaire therapie heeft z’n degelijke bevestiging voor behandeling van astma en vele andere ziektes.