mei 11, 2011

footertext


Marion Campen email:m.campen@hotmail.com tel: 0655746105

Categorie: footertext
Ingezonden door: timdeadmin
Marion Campen Email:m.campen@hotmail.com Tel: 0655746105

Nu de fysieke lichamen van veel lichtwerkers nog steeds dragers zijn van oude DNA-codes, energetische blokkades, een verzwakt immuunsysteem en allerlei chemische verontreinigingen als gevolg van kunstmatige voeding, industrie, enzovoort. Niet voor niets ervaren veel zielen allerlei overgangssymptomen die te maken hebben met de nakende kwantumsprong in bewustzijn. Veel transmutatiesymptomen zijn te wijten aan het feit dat de hogere energiefrequenties ‘botsen’ met de nog resterende lagere energiefrequenties die nog in de lichamen vastgehouden worden.

De symptomen kunnen van allerlei aard zijn. Hieronder geven we een opsomming van een 40-tal symptomen die zich kunnen voordoen. Vervolgens zullen we een aantal zeer praktische adviezen meegeven waarmee je veel soepeler en gemakkelijker door de bewustzijnsshift heen kan bewegen.

 

1. Veranderende Slaappatronen

Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd en hebben ze minder slaap nodig.

 

2. Activiteit ter hoogte van het kruinchakra

Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggegraat. Het kruinchakra opent zich voor hogere energieën.

 

3. Plotse golven van emoties

Plotse huilbuien, opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding, een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel (emotionele roller-coaster).

 

4. Oude trauma’s of oude energieën komen naar de oppervlakte

Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema’s moet uitwerken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.

 

5. Veranderingen in gewicht

De ene wint enorm aan gewicht, terwijl de andere veel gewicht verliest. Dit heeft te maken met het loslaten of vasthouden van emotionele patronen. Lichamelijk gewicht is grotendeels verbonden met onze hormoonhuishouding die op zijn beurt door de emoties wordt gestuurd.

 

6. Veranderingen in eetpatronen

Soms heel rare voedselkeuzes. Je kunt plots zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Eetgewoonten zijn ook weer grotendeels verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.

 

7. Voedsel-intoleranties en allergieën die je voorheen nooit had

Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt je wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.

 

8. Veranderingen van het gezichtsvermogen

Soms een wazig gezichtsvermogen, het zien van een schittering, kleuren of aura’s rond voorwerpen, planten, dieren en mensen. Als je je ogen sluit zie je niet langer duisternis maar een soort roodheid. Sommigen zien geometrische figuren, lichtflitsen, heldere kleuren of beelden van voorwerpen als ze hun ogen sluiten. Kleuren worden meer ‘levendig’ waargenomen. De lucht lijkt blauwer en het gras lijkt meer levendig groen. Terwijl je gevoeliger wordt, kan je gedaantes of contouren waarnemen in de ruimte vooral als het bijna donker is. Dit zijn dikwijls je gidsen, engelen of andere onstoffelijke entiteiten.

 

9. Wijzigingen van het gehoor

Je kan zeer gevoelig zijn voor allerlei geluiden. Ze lijken soms veel scherper, bijna ondraaglijk binnen te komen. Andere symptomen zijn het horen van vreemde klanken, pieptonen of elektronische patronen. Sommigen horen zoiets als het ruisen van water, het gezoem van bijen, huilende of rinkelende geluiden. Weer anderen horen vreemde stemmen in hun dromen, alsof er iemand naast hen staat. Je oren zijn zich aan het aanpassen aan hogere frequenties.

 

10. Verhoogde smaak- en tastgewaarwordingen

Sommigen kunnen de chemische additieven in voedsel ruiken en proeven als een vieze smaak. Je ruikt en proeft scherper en kan meer genieten van voedsel dat meer levenskracht bevat. Het lijkt alsof je een groter ‘bereik’ hebt.

 

11. Energie-uitbarstingen via de huid

Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties enzovoort) zul je merken dat de huid rustiger wordt.

 

12. Periodes van intense energie

Die ervoor zorgen dat je uit je bed kan springen en in volle actie kan schieten. Deze kunnen dan weer gevolgd worden door momenten van grote lethargie of vermoeidheid. Deze periodes zijn meestal gerelateerd aan de infusies van hogere frequenties in een bepaalde periode.

 

13. Veranderingen tijdens het bidden of mediteren

Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het ‘verplicht’ mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.

 

14. Plotse warmte- of koude-opwellingen

Plots voel je een hitte opkomen van kop tot teen. Anderen krijgen het opeens onverklaarbaar koud (kippenvel). Het zijn manifestaties van intense energieën die het lichaam binnenstromen.

 

15. Fysieke klachten of ongemakken

Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, griepachtige symptomen, veranderingen in de spijsvertering, spierspasmen of -krampen, verhoogde hartslag, borstpijnen, veranderingen in seksuele behoeften, stijfheid of pijn van de ledematen.

 

16. Er jonger uitzien

Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.

 

17. Levendige dromen

Soms zijn de dromen zo “werkelijk” dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet “droomt” maar dat dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen

 

18. Gebeurtenissen die je leven een heel andere wending geven

Sterfgevallen, scheiding, job-verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van liefde en compassie voor alles.

 

19. Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren

Een sterke drang je los te maken van saaie, beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan tijd voor jezelf en het zoeken van jouw passie. Je wilt creatief zijn en je niet langer aan banden leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleenzijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes et cetera.

 

20. Creatieve uitbarstingen

Je krijgt allerlei beelden en ideeën door, vaak in een hoog tempo. Het lijkt soms dat je geen tijd genoeg hebt om al je ideeën uit te werken.

 

21. Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat

Je gewaarwording van tijd is veranderd vanwege de hogere vibraties.

 

22. Gevoelens van wanhoop

Naarmate je verbinding maakt met het eenheidsbewustzijn kunnen golven van wanhoop je overvallen als je teveel aandacht schenkt aan de conflicten en disharmonie in de wereld.

 

23. Gevoelens van ongeduld

Naarmate je kennis en wijsheid groeit, weet en zie je meer dan diegene die nog niet ontwaakt zijn. Je zou ze graag willen helpen, maar stoot tegen enorm veel weerstand en ongeloof. Ook ervaar je ongeduld omdat je je intenties of doelen zo snel mogelijk verwezenlijkt wil zien. Geef je over aan de Goddelijke Timing …

 

24. Het gevoel dat je hier helemaal niet thuishoort

Je begint je zo ‘anders’ te voelen dat je soms het idee krijgt dat er niemand anders is die jou begrijpt. Je bent een voorloper op de grote massa en dat geeft je soms het gevoel een ‘buitenstaander’ te zijn. Soms krijg je een sterk verlangen om terug naar ‘thuis’ te gaan. Dit gevoel verdwijnt naarmate je de relatie met je Zelf op de eerste plaats zet en bereid bent jezelf op aarde te manifesteren.

 

25. Gevoel dat je moet ‘rouwen’ omwille van de oude jij

Een verontrustende gewaarwording dat alles in je leven zo ‘anders’ en nieuw aanvoelt dat je je oude zelf hebt achtergelaten. Het lijkt een beetje op ’sterven’ .

 

26. Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik

Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.

 

27. Lichamelijke desoriëntatie

Soms kun je je erg ongegrond voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.

 

28. Gesprekken met je Zelf

Je zult merken dat je vaker met het Zelf praat. Opeens realiseer je dat je de laatste dertig minuten aan het babbelen bent geweest met je Zelf. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze ‘gesprekken met je Zelf’. De gesprekken zullen toenemen, vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.

 

29. Gevoelens van eenzaamheid

Die gerelateerd zijn aan het feit dat je gidsen vertrokken zijn. Ze zijn bij je geweest op al je reizen in al je incarnaties. Maar nu is het tijd dat ze zich terugtrekken om ruimte te maken, zodat jij die plaats kunt opvullen met je eigen goddelijkheid. Dit gaat ook voorbij. De leegte binnenin je zal opgevuld worden met de liefde en energie van je eigen Christus Bewustzijn.

 

30. Visioenen, nummers en symbolen waarnemen

Het zien van allerlei symbolen of getallen die plotseling opduiken in je bewustzijn of in de externe wereld. Velen zien bijvoorbeeld regelmatig 11:11 als ze ‘toevallig’ op hun digitale klok of horloge kijken, of andere getallen zoals 22, 33, 555, enzovoort. Deze getallen dienen als onderbewuste trigger voor een dieper ontwaken. Ze bevatten verborgen betekenissen die op onderbewust niveau wordt ontvangen.

 

31. Elektrische en mechanische storingen

Gloeilampen flikkeren, computers geven vaker storingen, radiofrequenties vallen zomaar weg enzovoort omwille van de fluctuerende energievelden.

 

32. Diepere communicatie met planten en dieren

Doordat de liefde en de innerlijke rust meer toeneemt, worden wilde dieren minder bang voor je. Planten beantwoorden je liefde en aandacht meer dan ooit. Sommige dieren of planten hebben een boodschap voor je. Je bent op weg een planten- en dierenfluisteraar te worden.

 

33. Snellere manifestatie van je intenties

Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.

 

34. Hartritmestoornissen voor een verdere opening van het hartchakra

Het hart brengt zichzelf in een nieuwe balans na een emotionele opruiming. Meestal zijn deze stoornissen onschuldig.

 

35. Snellere haar- en nagelgroei

Er worden meer eiwitten omgezet in het lichaam.

 

36. Herinneringen aan jeugdervaringen of vorige levens

Onderdrukte herinneringen aan voorbije of parallelle levens kunnen plotseling opduiken in functie van de algehele integratie van je deelpersoonlijkheden.

 

37. De linker hersenhelft lijkt minder te functioneren

De linkerkant van je hersenen die staat voor orde, planning, logisch denken, analyserende vermogens, evaluaties, beoordelingen enzovoort wordt op een lager pitje gezet om de rechter hersenhelft te stimuleren die staat voor psychische vermogens, ruimtelijk zien, het voelen van compassie, het zien van kleuren en energieën, intuïtief weten et cetera. Dit resulteert vaak in geheugenstoornissen, de woorden niet meer zo goed kunnen vinden, het onvermogen om nog lang te kunnen lezen, moeilijkheden met de lineaire vormen van communicatie (geschreven of gesproken). Soms voel je je wat afgestompt en heb je helemaal geen zin in discussies of welles en nietes gesprekken. Aan de andere kant lijk je meer aangetrokken tot video’s, magazines met foto’s, prachtige kunstwerken, muziek, schilderen, dansen, kleuren, tuinieren of andere kinesthetische vormen van expressie.

 

38. Verlies van je passie

Je kunt je volledig ongepassioneerd voelen, waarbij je weinig of geen zin hebt om iets te ondernemen. Dat is OK en het is alleen maar deel van het proces. Gebruik deze tijd om ‘niet-iets’ te doen (‘do no-thing’). Ga geen gevecht met jezelf aan omdat ook dit voorbij zal gaan. Het lijkt op het opnieuw opstarten van je computer. Het is nodig om jezelf even ‘uit te zetten’ voor een korte tijd om de nieuwe geavanceerde software te installeren, oftewel de nieuwe ‘Christuszaad’energie.

 

39. Ontgiftingssymptomen

Op dit ogenblik zal het fysiek lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel uit halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kunt vasthouden.

 

40. Kundalini-ervaringen

Kundalini is een Sanskriet woord, dat ‘opgerold’ betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de Kundalini sterke golven van vreugde en dankbaarheid ervaren die zich verder uitbreiden over heel het lichaam.