Jassentechniek

Fysiek en emotioneel in balans met de Jassentechniek

De Jassentechniek is een energetische behandelingsmethode om op een snelle en effectieve manier ballast los te laten en je fysiek en emotioneel weer in balans te brengen. Bij ballast moet u denken aan spanning, onrust en stress en dat kan zich uiten in onzekerheid, frustratie, boosheid, verdriet en angst. Het is belangrijk dat u emoties afvoert voordat deze zich kunnen vastzetten in uw lichaam en dus fysieke klachten veroorzaken.


Cursus

Tijdens de cursus ontvangt u informatie over de bijzondere tijd waarin we nu leven. Ook leert u verschillende transformatietechnieken. Deze technieken heeft u nodig om met resterende celherinneringen om te kunnen gaan. En natuurlijk gaan al uw jassen uit!

Kinderen tot 12 jaar kunnen we tijdens de cursus, als u dat wilt, kosteloos op afstand meenemen in deze energie. Zo kunnen zij zich al ontdoen van belastende jassen.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in onze beperkende patronen, angsten en verbindingen et cetera die we opgebouwd hebben in dit leven. Inzicht geeft bewustwording zodat we opnieuw ons heden en onze toekomst op een positieve manier kunnen hercreëren!

De cursus beslaat 1 dagdeel. Kijk voor de data op de pagina agenda.


De Jassen die je uittrekt …

Binnen de Jassentechniek wordt de ballast die we meedragen omschreven in specifieke jassen. Elke jas heeft z’n eigen naam en inhoud. Zo zijn er meer dan 50 jassen beschreven. Hieronder een klein deel van de jassen die tijdens een sessie uitgedaan kunnen worden.

 

 • De innerlijke kindjas
 • De traumajas
 • De energetische verbindingenjas
 • De spinnenwebverbindingenjas

 

De innerlijke kindjas

Iedereen heeft gebeurtenissen in de kindertijd meegemaakt die niet volledig verwerkt zijn. Ons innerlijke kind kan op deze wijze als gevolg van een trauma of een vervelende gebeurtenis gekwetst zijn. Als volwassenen hebben wij de kracht tot onze beschikking om de oude gebeurtenissen en de emoties die daaraan verbonden zijn een plek te geven. Op kindniveau is het soms heel lastig om dit los te laten of te verwerken. Door ons huidige werk, gezin en dagelijkse bezigheden, verliezen we steeds meer het contact met ons innerlijke kind en daarmee met onszelf. Het gekwetste innerlijke kind voelt zich vaak alleen gelaten en verstopt zich als het ware steeds verder en verder. Toch zal dit innerlijke kind zijn of haar uiterste best blijven doen om datgene wat in het verleden beschadigd is, te helen en wat het tekort is gekomen, bijvoorbeeld aandacht en liefde, alsnog te ontvangen. Om vrij te leven in het heden is het essentieel om al deze beperkende overtuigingen en patronen los te laten en tegelijkertijd de onverwerkte emoties van ons innerlijke kind te transformeren. Met de innerlijke kindjas worden onder andere al deze patronen en blokkades verwijderd en alle onverwerkte emoties getransformeerd.


De traumajas

De traumajas bestaat uit alle onverwerkte emoties door gebeurtenissen uit ons verleden. Sommige kunnen als traumatisch ervaren worden. Bij kinderen kan dat zelfs een woord of een zin zijn. Als emoties niet verwerkt zijn, zitten ze als een traumakristal in ons systeem. In dit kristal zit ook de totale herinnering van het moment zoals kleuren, geuren, geluid et cetera. Wanneer we ons in het hier en nu confronteren met een vergelijkbaar trauma of onderdelen hiervan, dan is het mogelijk dat dit in ons onderbewustzijn opgeslagen traumakristal, getriggerd wordt waardoor het lijkt dat we dit trauma opnieuw bewust herbeleven.

 

De energetische verbindingenjas

Deze jas bevat al onze verbindingen met mensen, dieren, gebeurtenissen, energieën, materie et cetera. Vanuit oude patronen of emoties staan wij toe dat op onbewust niveau verbindingen ontstaan. Dit helpt ons om deze patronen te doorbreken en de emoties te helen waardoor de bestaande verbindingen oplossen. Bestaande verbindingen kunnen zijn:

 • Afhankelijkheidsverbindingen
 • Controleverbindingen
 • Energiezuigende verbindingen
 • Karmische verbindingen
 • Machtsverbindingen
 • Verantwoordelijkheidsverbindingen

De spinnenwebverbindingenjas

Naast de eerder genoemde verbindingen is er ook nog een andere manier waardoor er energieën kunnen gaan stromen tussen twee of meerdere mensen. Deze energiestroom loopt dan via een soort spinnenwebdraden. Deze draden kunnen alleen ontstaan tussen mensen die een emotionele- of mentale ‘verbinding’ met elkaar hebben. Het zijn de prikkelende, beperkende en verwijtende opmerkingen als “Waarom ben je te laat?, Waarom help je me niet!, Moet je weer zonodig naar het buitenland, Ik wil niet dat je weg gaat!” enzovoort, die het ontstaan van deze draden veroorzaakt. Hierdoor loopt er positieve levensenergie van de één naar diegene die de opmerkingen maakt. En stroomt er in tegenovergestelde richting negatieve energie, zoals boosheid, onrust en spanning. Deze spinnenwebverbindingen kunnen op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau aanwezig zijn.

 

Ga mee met de stroom van je leven ...

Belangrijk is als je ‘jassen’ uit zijn om mee te gaan met de stroom van het leven. Je komt daardoor steeds meer in vertrouwen en overgave. Laat in je eigen tempo datgene los waaraan je altijd zo krampachtig hebt vastgehouden. Doe je dit niet, dan bouw je vanzelf weer nieuwe ballast op. Tot nu toe heb je altijd gereageerd vanuit deze ‘oude’ ballast. Vanaf nu kan het leven je weer laten zien wat bij je past en creëer je situaties vanuit jouw natuurlijke levensstroom. Hoe ga je mee met de stroming van jouw leven? Luister naar je gevoel, heb vertrouwen en doe dagelijks ten minste 5 x per dag één van deze visualisaties:

 • Voldoende tijd nemen voor uzelf
 • Werk vanuit een ontspannen gevoel, geniet en pas je werktempo aan
 • Leef in harmonie met je omgeving
 • Voel je zelfverzekerd en krachtig
 • Vrij zijn van electrische straling
 • Richt je op het positieve in het leven en accepteer jezelf liefdevol
Vergeven is ... alle hoop op een beter verleden opgeven ...

 

Groepscursus wordt gegeven op een dagdeel, € 85,00

Individueel de jassen uitdoen is ook mogelijk, € 185,00

Oefen/transformatieavond € 15,00